บานเกล็ด Revo Series LPLR-003

SKU
LPLR-003
สินค้าหมด
Overview

หมายเหตุ

  • ห้ามโยน ห้ามกระแทก และห้ามวางซ้อนจัดเก็บเกิน 20 บาน
  • กรุณาถ่ายวิดีโอแกะกล่องก่อนการติดตั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากไม่มีการถ่ายวิดีโอแกะกล่องสินค้าก่อนการติดตั้ง หรือมีการดัดแปลงสภาพสินค้าหรือติดตั้งแล้ว
  • ควรจัดเก็บสินค้าไว้ในสถานที่แห้ง ไม่โดนแสงแดด หลีกเลี่ยงสถานที่เปียกและอับชื้น และห่างจากวัตถุไวไฟ
  • การจัดเก็บต้องมีวัตถุรองรับอย่างเหมาะสมและได้ระนาบ บานประตู uPVC อาจมีการบอดหรือโก่งงอได้บ้างตามสภาพแวดล้อมหน้างาน ค่ามาตรฐานบิดไม่เกิน 3 มม. โก่งไม่เกิน 4 มม.