ประตูหน้าต่างที่ใช้กระจกสีเขียวตัดแสงดีอย่างไร

 

การออกแบบบ้านและอาคาร นิยมใส่กระจกบานใหญ่กับประตูหน้าต่าง เพื่อให้ดูโปร่ง โล่ง สบายตา เพิ่มทัศนียภาพในการมองเห็น ด้วยสภาวะอากาศความร้อนและแสงแดด กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass หรือ Heat-Absorbing Glass) จึงถูกนำมาใช้แทนกระจกใส โดยกระจกสีเขียวเป็นสีที่นิยมมากที่สุด

สีเขียวของกระจกเกิดจากการใส่อ็อกไซด์โลหะเข้าไปในขั้นตอนการหลอมกระจก จึงช่วยป้องกันรังสี UV ด้วยการสะท้อนพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์ ตลอดจนดูดซับและอมความร้อนเอาไว้ในเนื้อกระจก ทำให้ความร้อนที่ผ่านกระจกเข้ามาภายในอาคารลดลง ช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟ

 

อ้างอิง:

https://krajok.com/tintedglass/

https://ienergyguru.com/2015/heat-absorbing-glass-2-2/

https://www.lh.co.th/th/lh-living-concept/tips/why-use-green-glass-to-cut-the-light