การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

 

  1. ติดต่อกลับมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 890 4611, 093 004 9999
  2. กรุณาถ่ายวิดีโอแกะกล่องสินค้าก่อนการติดตั้งบริษัทจะรับเคลมสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง ลูกค้าสามารถร้องขอเพื่อคืนสินค้าให้บริษัทและรับเงินคืนค่าสินค้า
  3. เมื่อซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนหรือเปลี่ยน ยกเว้น เงื่อนไขข้อที่ 2
  4. สินค้าที่ทำการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม สมบูรณ์ไม่ แตก หัก อยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ รวมถึงของขวัญที่ได้ฟรีหรือรายการอื่นใดที่ผู้ขายจัดให้ และมีเอกสารใบกำกับสินค้า (Invoice)
  5. อธิบายเหตุผลให้กับบริษัท ถ้าเหตุผลของคุณไม่เป็นความจริงหรือไม่เพียงพอ การร้องขอคืนสินค้าหรือสินค้าที่ขอคืนไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอของคุณ
  6. ในกรณีการขอคืนสินค้าหรือสินค้าที่ถูกส่งคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขการส่งคืน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของลูกค้า
  7. ถ้ามีการใช้คะแนนเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนคะแนนที่ใช้เป็นส่วนลดคืนได้
  8. บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืน ในกรณีเงือนไขข้อที่ 2 เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนตามช่องทางที่ลูกค้าชำระสินค้ามาคืนโดยการโอนเงิน ใช้เวลา 7-10 วันทำการ คืนโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระยะเวลาการคืนเงินจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตร บัตรเครดิตจะประมาณ 7-10 วัน บัตรเดบิตประมาณ 30-45 วัน
  9. การเปลี่ยนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า